Landbouw

Wie denkt dat paardenkrachten tegenwoordig enkel thuishoren bij voertuigen slaat de bal mis.
Van ploegen tot dorsen : de ploeg van het Gareel werkt, droomt en ademt paarden.

Nostalgie is mooi. Meer zelfs, een portie gezonde nostalgie kan leuk zijn.
Als men voelt dat die heimwee naar vroeger ook nog eens tot in de toppen van de tenen doorleefd is ontstaat er magie.

Zo is dat bij Het Gareel het geval.
"Ju", "Hut" en "Haar" zijn normaal in het dagelijks taalgebruik van Het Gareel.
Dit om de paarden de juiste richting aan te geven.
De ploeg van Het Gareel buigt zich al vele jaren over het landbouwleven en alles dat daarbij thuishoort.
We halen oude landbouwwerktuigen op waar we kunnen.
Zo kunnen we met pure liefhebbersenergie en gedrevenheid alles weer draai-, ploeg- en pikvaardig maken.

Kom zeker eens een kijkje nemen in ons museum, hier kan u onze mooie oude landbouwwerktuigen komen bezichtigen.

landbouw